zde se nacházíte:
Úvod > Eden > Vyšetření > Gastroskopie

Gastroskopie

Co je gastroskopie?

Gastroskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku. Cílem vyšetření je stanovení správné diagnózy onemocnění a následně volby vhodné terapie.

Je nutná příprava ke gastroskopii?

Vyšetření se provádí nalačno – minimálně 6 hodin před výkonem nesmíte jíst, pít ani kouřit (podrobně Vás poučí sestra). K utišení žízně můžete vypít „doušek“ čisté vody, nejpozději ale půl hodiny před vyšetřením. Léky, které pravidelně užíváte, užijte nejpozději 2 hodiny před vyšetřením nebo až po vyšetření.

Jak se gastroskopie provádí?

Gastroskopie se provádí pomocí ohebného přístroje s optickým systémem (endoskop). Vyšetření trvá v průměru 5-10 min, v některých případech, zvláště u léčebných výkonů, déle.

Před vyšetřením provádíme buď místní znecitlivění hltanu lokálním anestetikem (několik vstřiků sprejem do krku), a/nebo podáváme nitrožilně zklidňující léky (midazolam) či inhalační anestezii (oxid dusný).

Poté se položíte na levý bok a sestra Vám zavede do úst umělohmotný kroužek, tzv. náustek, který zkousnete. Následně Vám lékař zavede přístroj do dutiny ústní, dále přes hltan do jícnu, žaludku a dvanácterníku. Důležitá je Vaše spolupráce při polknutí přístroje, dále již lékař zavádí přístroj sám. Dýchejte klidně nosem či ústy, sliny nechte volně vytékat z úst.

Aby byla zajištěna dobrá přehlednost stěn, bude Vám do trávicího ústrojí vháněn vzduch, který může způsobovat pocit tlaku v břiše. Při gastroskopii lze také provést cílený odběr vzorků tkáně z vyšetřované oblasti a její následné histologické vyšetření (pod mikroskopem), tento odběr vzorku je nebolestivý.

Jaké léčebné výkony lze při gastroskopii provést?

Pokud bude třeba některý z následujících výkonů během gastroskopie využít, lékař Vás o tom bude informovat.

  • Stavění krvácení
    V případě krvácení do zažívacího traktu, jehož zdroj se nachází v jícnu, žaludku nebo dvanáctníku (například krvácející vřed), je možné toto krvácení ošetřit opichem, založením kovové svorky nebo termokoagulačním ošetřením (tj. spálením tkáně pomocí vysokofrekvenčního elektrického proudu).
  • Polypektomie (snesení polypu)
    Tento zákrok se provádí speciální drátěnou kličkou a odporovým proudem. Po tomto výkonu je většinou nutná hospitalizace (pobyt v nemocnici).
  • Argon-plasma koagulace (APC)
    Toto je alternativní metoda pálení (koagulace) tkáně prostřednictvím proudu argonového plazmatu, užívaná při ošetřování krvácejících slizničních okrsků.

Jaké jsou možné komplikace gastroskopie?

Komplikace jsou u gastroskopie vzácné. Ojediněle může dojít ke krvácení, porušení stěny orgánů nebo k alergické reakci na lokální anestetikum nebo na léky podané před vyšetřením. Většinu komplikací je lékař schopen ošetřit již v průběhu výkonu. V extrémním případě si léčení komplikace může vyžádat chirurgický zákrok, k takovým komplikacím však dochází zcela výjimečně.

Jaká jsou omezení a doporučení po skončení gastroskopie?

Po vyšetření je nutné ještě hodinu nejíst a nepít (riziko vdechnutí po lokálním znecitlivění). Po běžné diagnostické gastroskopii je možno se ihned vrátit ke svému povolání/studiu. Pokud je Vám podána uklidňující injekce, nesmíte v následujících 12 hodinách řídit automobil nebo vykonávat jiné rizikové činnosti vyžadující soustředění, udržení nepřetržité pozornosti nebo provádět rozhodnutí vyžadující bystrý úsudek.

Pokud je při gastroskopii prováděn léčebný zákrok (např. stavění krvácení) nebo dojde při gastroskopii ke komplikaci, řídí se další postup závažností zdravotního stavu a rozsahem provedených výkonů. V takových případech může být nutná i hospitalizace (pobyt v nemocnici). Tyto situace jsou vždy posuzovány individuálně.

Existuje plnohodnotná alternativa gastroskopie?

Ne. Místo gastroskopického vyšetření je možné provést pouze kontrastní rentgenové vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, které však má výrazně menší výtěžnost a tudíž i menší přínos pro pacienta. K léčebné gastroskopii (např. stavění krvácení) je jedinou alternativou chirurgické řešení formou otevřené operace se všemi jejími riziky.

Ke stažení

Informovaný souhlas

Dotazník před vyšetřením

Chci se objednat