zde se nacházíte:
Úvod > Zahradníkova > Onemocnění > Celiakie

Celiakie

Co je celiakie?

Celiakie je dlouhodobé (chronické) autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu, obsaženého především v pšenici, žitě a ječmeni). U těchto pacientů dochází k zánětu sliznice tenkého střeva a následně její zvýšenou propustnost, sníženou schopnost trávení a vstřebávání živin.

Jaké jsou příznaky celiakie?

Existuje mnoho příznaků celiakie, mezi typické příznaky však patří průjem, plynatost, křeče v břiše, pokles hmotnosti a také únava, dále se mohou objevovat příznaky jako je špatný růst u dětí, opožděný nástup puberty či kožní projevy.

Co způsobuje celiakii?

Přesná příčina vzniku celiakie není zatím známa, na jejím vzniku se pravděpodobně podílí genetické vlivy, vliv imunitního systému a prostředí.

Jak se celiakie diagnostikuje?

Vyšetření je potřeba provést ještě před zavedením bezlepkové diety (jinak může dojít ke zkreslení výsledků). Jedná se o vyšetření sérových autoprotilátek (proti tkáňové transglutamináze a endomysiu) a o gastroskopické vyšetření s odběrem tzv. enterobiopsie (odběr tkáňového vzorku ze sliznice tenkého střeva) a její následné mikroskopické zhodnocení.

Jak se celiakie léčí?

Celiakie se léčí celoživotním dodržováním bezlepkové diety. Při porušení diety opět dochází k nepříjemným příznakům doprovázejícím celiakii.

Podrobnější informace