zde se nacházíte:
Úvod > Zahradníkova > Onemocnění > Idiopatické střevní záněty

Idiopatické střevní záněty

Co jsou idiopatické střevní záněty (ISZ)?

ISZ jsou dlouhodobá (chronická), zánětlivá onemocnění zažívacího traktu. Existují dva základní typy ISZ:

  • Crohnova nemoc – zánět proniká celou stěnou střeva a může postihovat jakoukoliv část trávicího traktu, nejčastěji však oblast spojení tenkého a tlustého střeva
  • Ulcerozní kolitida – zánět se omezuje pouze na sliznici střeva a obvykle postihuje pouze tlusté střevo

Jaké jsou příznaky ISZ?

Příznaky ISZ mohou být významné a značně ovlivňovat kvalitu života, zahrnují zejména průjem (který může nebo nemusí obsahovat krev), teploty a zimnice, únavu, úbytek na váze, bolesti a křeče břicha, pocit na zvracení a zvracení samotné nebo bolesti kloubů.

Co způsobuje ISZ?

Příčina těchto onemocnění stále není jasná, ale vědci se domnívají, že jsou zapříčiněna více faktory jako je vliv imunitního systému, genetiky, životního prostředí a mikrobiomu.

Jak se ISZ diagnostikují?

Kromě detailní osobní, rodinné a farmakologické anamnézy (neboli otázek týkající se předchorobí), může lékař provést odběr vzorku stolice, krevní testy, diagnostická vyšetření jako jsou gastroskopie a kolonoskopie s možným odběrem biopsie (odběru tkáňového vzorku). Dále pak provést zobrazovací metody jako je ultrazvuk, rentgen, CT vyšetření nebo magnetickou rezonanci. Na základě těchto nálezů bude lékař schopný zhodnotit, zda se jedná o ISZ.

Jak se ISZ léčí?

Ačkoliv nelze ISZ vyléčit, existuje řada léčiv, která pomáhají zmírnit či úplně omezit příznaky ISZ. Terapeutické možnosti zahrnují protizánětlivé léky, antibiotika, imunosupresiva a biologickou léčbu. Nedílnou součástí léčby ISZ je také chirurgická léčba.

Podrobnější informace (www.crohn.cz)   Podrobnější informace (www.ecco-ibd.eu)