zde se nacházíte:
Úvod > Zahradníkova > Vyšetření > Rektoskopie

Rektoskopie

Co je rektoskopie?

Rektoskopie je vyšetřovací metoda, používaná k diagnostice chorob konečníku.

Je nutná příprava k rektoskopii?

Vyšetření lze provést bez přípravy, někdy je nutná tzv. lokální příprava, tedy podání nálevu do konečníku.

Jak se rektoskopie provádí?

Rektoskopie se provádí pomocí rektoskopu, krátké kovové trubice o průměru cca 2 cm. Vyšetření trvá jen několik minut. Vyšetření se provádí na vyšetřovacím lehátku v poloze vkleče, horní končetiny si opřete o lokty. Lékař nejprve zhodnotí okolí konečníku a řitního otvoru zrakem, poté vyšetří ústí konečníku pohmatem a následně zavede rektoskop do konečníku a k hranici esovité kličky. Při rektoskopii lze také provést biopsii, tedy cílený odběr vzorků tkáně z vyšetřované oblasti a její následné histologické vyšetření (pod mikroskopem), tento odběr vzorku je nebolestivý.

Jaké jsou možné komplikace rektoskopie?

Při rektoskopii se velmi zřídka mohou vyskytnout komplikace, zejména krvácení nebo porušení stěny střeva. Většinu komplikací je lékař schopen ošetřit již v průběhu výkonu. V extrémním případě si léčení komplikace může vyžádat chirurgický zákrok, k takovým komplikacím rektoskopie však dochází zcela výjimečně.

Jaká jsou omezení a doporučení po skončení rektoskopie?

Po nekomplikovaném vyšetření je možno se ihned vrátit k běžným denním činnostem bez omezení. Pokud by (zcela výjimečně) došlo ke komplikaci vyšetření, bude se míra a trvání omezení obvyklého způsobu života a pracovní neschopnosti odvíjet od závažnosti této komplikace a celkového zdravotního stavu pacienta.

Existuje plnohodnotná alternativa rektoskopie?

Vyšetření konečníku je možné provést také ohebným (flexibilním) endoskopem, mluvíme pak o sigmoideoskopii. K tomuto vyšetření je nutná dostatečná příprava k očistě tlustého střeva. Sigmoideoskopie se provádí vleže na levém boku a její výhodou oproti rektoskopii je, že ohebným přístrojem je možné proniknout do větší hloubky a vyšetřit tak delší úsek tlustého střeva. Naproti tomu klasická rektoskopie je kratší výkon, který lze provést bez přípravy a zhodnotit tak sliznici konečníku bez podráždění přípravným roztokem. Rektoskopie také umožňuje dobře zhodnotit řitní kanál.

Ke stažení:

Informovaný souhlas

Dotazník před vyšetřením

Chci se objednat