zde se nacházíte:
Úvod > Zahradníkova > Vyšetření > Sigmoideoskopie

Sigmoideoskopie

Co je sigmoideoskopie?

Sigmoideoskopie je endoskopická metoda používaná především k diagnostice a někdy též léčbě chorob konce tlustého střeva, tedy konečníku a esovité kličky.

Je nutná příprava k sigmoideoskopii?

Ano, před vyšetřením je nutná tzv. lokální příprava, vyprázdnění konce tlustého střeva nálevem aplikovaným do konečníku (podrobně Vás poučí sestra, která Vám také vydá písemná návod).

Jak se sigmoideoskopie provádí?

Sigmoideoskopie se provádí pomocí ohebného přístroje s optickým systémem (endoskop). Vyšetření trvá v průměru 10 minut, v některých případech, zvláště u léčebných výkonů, déle.

Před vyšetřením Vám můžeme ke zklidnění podat buď nitrožilně zklidňující léky (midazolam) či inhalační anestezii (oxid dusný).

Poté se položíte na levý bok, během vyšetření pak můžete být požádáni, abyste změnili polohu – např. na záda či na pravý bok. Vyšetření začíná lékař zavedením endoskopu do konečníku a dále do esovité kličky. Aby byla zajištěna dobrá přehlednost stěn, bude Vám do střeva vháněn vzduch, který může způsobovat pocit tlaku v břiše. Při sigmoideoskopii lze také provést biopsii, tedy cílený odběr vzorků tkáně z vyšetřované oblasti a její následné histologické vyšetření (pod mikroskopem), tento odběr vzorku je nebolestivý.

Jaké léčebné výkony lze při sigmoideoskopii provést?

Pokud bude třeba některý z následujících výkonů při sigmoideoskopii využít, lékař Vás o tom bude informovat.

  • Polypektomie (snesení polypu = výčnělku střevní stěny)
    Tento zákrok se provádí speciální drátěnou kličkou a odporovým proudem. Po tomto výkonu je někdy nutné sledování za hospitalizace (pobyt v nemocnici). Komplikace tohoto zákroku jsou řídké, ale vyskytnout se mohou. Je to zejména perforace (protržení stěny) střeva, krvácení z místa polypektomie a ve zlomku procenta může dojít i k úmrtí. Další postup po polypektomii bude záviset na mikroskopickém rozboru polypu. Buď budete nadále trvale sledováni, nebo Vám může být nabídnuto i operační řešení.
  • Stavění krvácení
    V případě krvácení do zažívacího traktu, jehož zdroj se nachází v tlustém střevě, je možné toto krvácení ošetřit opichem, založením kovové svorky nebo termokoagulačním ošetřením (tj. spálením tkáně pomocí vysokofrekvenčního elektrického proudu).
  • Argon-plasma koagulace (APC)
    Toto je alternativní metoda pálení (koagulace) tkáně prostřednictvím proudu argonového plazmatu, užívaná při ošetřování krvácejících slizničních okrsků.

Jaké jsou možné komplikace sigmoideoskopie?

Při sigmoideoskopii se zřídka mohou vyskytnout komplikace - jako například krvácení či perforace (protržení stěny) střeva nebo alergická reakce na léky podané před vyšetřením. Tyto komplikace jsou vzácné, ale mohou si vyžádat neodkladnou léčbu, hospitalizaci nebo operaci.

Jaká jsou omezení a doporučení po skončení sigmoideoskopie?

Pokud byla provedena pouze diagnostická sigmoideoskopie bez podání uklidňující injekce, nejsou po vyšetření žádná omezení, je možno se ihned vrátit ke svému povolání/studiu. Pokud je Vám podána uklidňující injekce, nesmíte v následujících 12 hodinách řídit automobil nebo vykonávat jiné rizikové činnosti vyžadující soustředění, udržení nepřetržité pozornosti nebo provádět rozhodnutí vyžadující bystrý úsudek.

Pokud je při sigmoideoskopii prováděn léčebný zákrok (polypektomie, stavění krvácení atd.) nebo dojde ke komplikaci vyšetření, řídí se další postup závažností zdravotního stavu a rozsahem provedených výkonů. V takových případech může být nutná i hospitalizace (pobyt v nemocnici). Tyto situace jsou vždy posuzovány individuálně. V případě i nekomplikované polypektomie budete poučeni o nutnosti dodržet omezení ve stravě a omezení fyzické aktivity v dalších dvou týdnech.

Existuje plnohodnotná alternativa sigmoideoskopie?

Plnohodnotná alternativa k sigmoideoskopii neexistuje. Diagnostickou koloskopii je možno částečně nahradit rentgenovým vyšetřením (dvoj kontrastní irrigografie nebo virtuální CT-kolonografie). Nevýhodou těchto vyšetření je menší přesnost, spolehlivost a především nemožnost provést biopsii nebo léčebný zákrok.

Alternativou k terapeutické sigmoideoskopii (tj. sigmoideoskopii, při níž je prováděna polypektomie, stavění krvácení či jiný léčebný zákrok) je pouze otevřená břišní operace s nutností celkové narkózy a všemi jejími riziky včetně rizika úmrtí.

Ke stažení:

Informovaný souhlas

Dotazník před vyšetřením

Chci se objednat